När du registrerar dig via My.Carererhub ger du ditt samtycke till att all den information som du skickar (såsom exempelvis ditt namn, e-postadress, bilagor och telefonnummer) sparas och behandlas. Vi behöver ditt samtycke för att behandla din ansökan och ge dig stöd i att själv kunna uppdatera, komplettera och eventuellt radera dina uppgifter. Vidare behöver vi ditt samtycke till att registrera dina jobbpreferenser så att arbetsgivare kan skicka relevanta jobberbjudanden du kan vara intresserad av baserade på tidigare sökta tjänster. Dessa kan du när som helst uppdatera, ändra eller avsluta.

My.Careerhub sparar också ytterligare digital information (såsom ip-nummer, tidsstämplar och aktivitetsloggar) som är nödvändigt för att kunna leverera en säker och pålitlig tjänst. Informationen lagras endast inom EU och EES och är endast åtkomlig av behörig personal. Uppgifterna kommer att sparas i tre år från din senaste aktivitet eller i anslutning till din begäran om radering.

När du gör en ansökan/intresseanmälan samtycker du också att din information (såsom kontaktuppgifter, personligt brev och CV) vidarebefordras till arbetsgivaren du nu söker till. Vi behöver ditt samtycke för att kunna administrera din ansökan. Genom att samtycka till villkoren i denna text godkänner du att arbetsgivaren får samla in, behandla, använda och sprida dina uppgifter i syfte att behandla din ansökan. Uppgifterna du lämnar sparas högst i tre år efter den senaste händelsen eller i nära anslutning till din begäran om radering.

Dina personuppgifter kommer inte lämnas ut till obehöriga parter. Du samtycker dock till att arbetsgivaren har rätt att överföra uppgifterna internt eller till tredje part som agerar för arbetsgivarens räkning.

När du är inloggad på my.careerhub.se kan du få en överblick över alla dina skickade ansökningar till samtliga arbetsgivare anslutna till tjänsten.

Du har rätt att få del av den information som finns sparad om dig. Det gör du i första hand genom att logga in på my.careerhub.se eller kontakta respektive personuppgiftsansvarig som visas bredvid respektive sökt tjänst du har sökt på sidan Mina Ansökningar.

Du har också rätt till att begära att få information borttagen eller korrigerad. Den information som du ändrar under Mina Inställningar kommer automatiskt att skickas till arbetsgivaren du sökt till samt ligga till grund för kommande ansökningar.

Om du önskar radera enskilda ansökningar måste du kontakta respektive arbetsgivare. Detta kan du göra under Mina Meddelanden eller kontakta den som är personuppgiftsansvarig under Mina Ansökningar.

För att kunna använda tjänsten måste du även godkänna att vi sparar Cookies på din dator. Detta gör vi för att förbättra användarupplevelsen och för intern statistik.

Har du några som helst frågor angående ovanstående villkor eller kring hur dina personuppgifter lagras och hanteras så går det bra att kontakta my@careerhub.se

Personuppgiftsansvarig för My.Careerhub är:
StaffRec Systems AB, org nr: 556735-0813, BOX 3179, 103 63 Stockholm

Personuppgiftsansvarig för är:

Personuppgiftsbiträde för är:
StaffRec Systems AB, org nr: 556735-0813, BOX 3179, 103 63 Stockholm

Tillsynsmyndighet är:
Datainspektionen, BOX 8114, 104 20 Stockholm