Driven och ödmjuk Executive Assistant till internationellt konsultbolag i Stockholm