Projektledare extern och intern kommunikation, Volati