Grafisk formgivare/producent med känsla för marknadsföring till Rahmqvist