Seniorkonsult/projektledare inom finansiell rapportering