IR- och webbkommunikatör till ett av Sveriges största fastighetsbolag