VD-/HR chefsassistent till internationellt bolag (vikariat)