Projector söker konceptuell och hantverkskunnig AD