Executive Assistant till internationellt investmentbolag