Teamassistent till välkänt Private Equity företag.