Medarbetare Backoffice svenska och utländska räntebärande, konsultuppdrag