Finsktalande teamassistent till välkänt bolag i finansbranschen