Operatör inom livsmedelsindustri med omgående start - Malmö