Exjobb: Studie varmduktilitet att bemöta nya egenskapskrav i samband ökad recirkularitet vid stålproduktion