Exjobb: Studie av termomekaniska processer från materialdata till processmodell