Två forskare/projektledare inom Pulvermaterial och Additiv Tillverkning