Operatör till labbet / QC-analytiker till South Coat - Helsingborg