Operatör till labbet/QC-analytiker till SouthCoat - Helsingborg