Operatör med gruppledaransvar - Nolato MediTor i Torekov