Operatör med tekniskt intresse till Nolato MediTor