Praktikplats inom Företagsansvar och mänskliga rättigheter, Stockholm