Praktikplats inom Internationell flyktingrätt och asylprövning, Stockholm