Automationsingenjör och ny kollega till Climat80 Automation