Förare av materialhanterare och ny kollega till NRM AB i Landskrona