Verksamhetschef inom LSS/gruppbostäder till Uppsala