Praktikplats - Amnestyfonden och MR-bistånd, Stockholm