Praktikplats - Internationell flyktingrätt och asylprövning, Stockholm