Researcher inom marknad och kommunikation till Jurek Stockholm