Operatör till livsmedelsbranschen omgående - Landskrona