En för alla, alla för en. Värva för mänskliga rättigheter.