En för alla, alla för en. Värvare för mänskliga rättigheter - sommarjobb