Transaction Assistant till advokatbyrån Hannes Snellman