Administratör med ansvar för redovisning & löpande bokföring - Helsingborg