Ansökan till Iris söker flera timavlönade lärare inom SFI samt svenska som andraspråk på grundläggande nivå både dagar och kvällar i Göteborg!